Тарифи консульського збору строки вчинення консульських дій
Опубліковано 15 січня 2023 року о 09:00

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється у строк до трьох місяців. Терміновий тариф не застосовується.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді. При оформленні посвідчення особи на повернення в Україну терміновий тариф не застосовується.

Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору. При вчиненні нотаріальних дій терміновий тариф не застосовується.

Дії з питань засвідчення документів

Вчиняються у звичайному порядку – протягом п'яти робочих днів з дати подання заявником усіх необхідних документів, у терміновому порядку – протягом двох робочих днів, у т.ч. в день подання документів.

Дії з оформлення довідок

Вчиняються у звичайному порядку – протягом п'яти робочих днів з дати подання заявником усіх необхідних документів, у терміновому порядку – протягом двох робочих днів, у т.ч. в день подання документів.

Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Прийняття на консульський облік. 

У звичайному порядку - протягом десяти робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.№ з/п
Назва консульських дій
Тарифні ставки
у доларах США*
у єгипетських фунтах**
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)
90
2970
2
Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років
40
1320
3
Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну
30
990
4
Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну
30
990
5
Прийняття на консульський облік
20
660
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1
Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням
80
2640
2
Оформлення поновлення у громадянстві України
150
4950
3
Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення
30
990
4
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування
30
990
5
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки
30
990
6
Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини
30
990
7
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства
30
990
8
Оформлення встановлення належності до громадянства України
80
2640
9
Оформлення виходу з громадянства України
300
9900
10
Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)
30
990
11
Видача довідки про належність до громадянства України
20
660
12
Видача довідки про неналежність до громадянства України
20
660
13
Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном
200
6600
14
Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію
400
13200
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1
Витребування документа та його видача
20
660
2
Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача
50
1650
3
Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)
30
990
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1
Легалізація документа фізичної особи (за документ)
50
1650
2
Легалізація документа юридичної особи (за документ)
100
3300
V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1
Державна реєстрація шлюбу
100
3300
2
Державна реєстрація розірвання шлюбу:


2.1
за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей
150
4950
2.2
на підставі рішення суду
160
5280
2.3
з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними
30
990
3
Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)
100
3300
4
Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу
200
6600
5
Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
30
990
6
Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення
50
1650
7
Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)
50
1650
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1
Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:


1.1
посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:
дітям, другому з подружжя, батькам


іншим особам
1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США / 1650 є.ф.
5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США / 13200 є.ф.
1.2
посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США / 660 є.ф.
1.3
посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці
50
1650
1.4
посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам
30/
60
990/1980
1.5
посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам


30/
60


990/1980
1.6
посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби
консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7
посвідчення інших довіреностей
30
990
1.8
посвідчення заповітів
30
990
2
Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна
100
3300
3
Видача свідоцтва про право на спадщину
0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США / 3300 є.ф.
4
Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
30
990
5
Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)
10
330
6
Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача
20
660
7
Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)
40
1320
8
Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України
40

10
1320

330
9
Посвідчення факту, що фізична особа є живою
20
660
10
Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці
20
660
11
Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці
20
660
12
Посвідчення часу пред’явлення документів
20
660
13
Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США
14
Прийняття на зберігання документа
15 дол. США / 495 є.ф. за кожен місяць зберігання, що почався
15
Вчинення виконавчих написів
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США / 495 є.ф. і не більше 200 дол. США / 6600 є.ф.
16
Вчинення морських протестів
150
4950
17
Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа
20
660

18
Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України
30
990
VII. ІНШІ ДІЇ
1
Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України
150
4950
2
Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України
50
1650
3
Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)
30
990
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux