Посольство України в Арабській Республіці Єгипет

, Київ 12:53

Розгляд звернень громадян

Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином:

  • зателефонувати до консула особисто або до будь-якого спiвробiтника консульської установи України, чи передати iнформацiю через третю особу, гуманiтарну органiзацiю;
  • особисто прийти на консульський прийом;
  • звернутися факсом чи поштою. У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливостi, детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути пiдписано заявником iз зазначенням дати;
  • направити своє звернення електронним зв'язком на адресу консульства;
  • звернутись до будь-якої офiцiйної установи або ж до неурядової правозахисної органiзацiї з проханням передати вiдповiдну iнформацiю консулу України.

Форма надсилання запиту до Посольства в електронному вигляді

Посольство надає відповіді на запити громадян, надіслані електронною поштою, які надходять з повними реквізитами заявника. Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначене наступне:

1. Прізвище, ім’я та по-батькові заявника;

2. Паспортні данні;

3. Адреса проживання;

4. Питання мають бути чітко сформульовані.

Посольство також надає консультацію з консульської тематики за телефоном +20223687872 з 9:00 до 16:00 щодня, крім вихідних днів (п’ятниця та субота).

Додатково просимо звертати увагу на інформацію та оголошення, які розміщені на сайті Посольства: http://www.egypt.mfa.gov.ua/egypt