Посольство України в Арабській Республіці Єгипет

6, Київ 12:57

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються

за вчинення консульських дій в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет

(Республіці Судан, Державі Еритрея)

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка в дол.США

Тарифна ставка в єг.фунтах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

15

300

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

1200

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

80

1600

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

1000

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

600

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

400

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

600

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

300

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

400

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

2000

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

4000

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

600

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

600

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

600

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

600

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

600

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

70

1400

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

300

6000

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

300

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

300

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

3000

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

6000

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

   
 

разової

85

1700

 

дворазової

130

2600

 

багаторазової

200

4000

 2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

1700

 

дворазової

130

2600

 

багаторазової

200

4000

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

1700

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

   

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

400

2

Видача витребуваного документа

50

1000

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

60

1200

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

200

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

600

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

150

3000

4

Видача довідки про засвідчення документу.

20

400

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

25

500

2

Реєстрація шлюбу

75

1500

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

2000

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

90

1800

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

2000

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

600

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

130

2600

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

5000

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

800

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

75

1500

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

1000

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (600 єг.фунтів)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (4 800 єг.фунтів)

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (240 єг.фунтів)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

30

600

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

20

40

 

 

 

400

800

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

30

50

 

 

600

1000

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

30

600

є)

- посвідчення заповітів

30

600

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

120

2400

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 60 дол. США (1 200 єг.фунтів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

3000

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

400

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

400

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

45

900

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

25

10

 

500

200

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

600

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

600

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

30

600

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

600

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (500 єг. фунтів) і не більше 200 дол. США (4000 єг. фунтів)

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США (800 єг. фунтів) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (300 єг. фунтів) і не більше 200 дол. США (4000 єг. фунтів)

16

Вчинення морських протестів

90

1800

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

300

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

25

500

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

1000

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

200

VIIІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

1000

 IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

4000

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

75

1500

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

15

300